list_banner1

Biz hakda

takmynan1

KompaniýaProfil

“Shantou Europe-Pack Plastic Co., Ltd.” 2009-njy ýylda döredildi. Zawodda köp ýyllyk önümçilik tejribesi bar, bir gezek ulanylýan saçak önümleriniň plastiki galyplaryny gözlemek, işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýan hünärmen öndürijiler. günortanlyk nahary, mahabat sowgady we oýunjaklar.Ulag amatly amatly Şantou şäherinde ýerleşdik.Gaty hil gözegçiligine we oýlanyşykly müşderi hyzmatyna bagyşlanan tejribeli işgärlerimiz, talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak we müşderiniň doly kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin elmydama elýeterlidir.Soňky ýyllarda kompaniýamyz netijelilige kömek etmek we önümçilik çykdajylaryny arzanlatmak üçin “Robot eli”, ýokary takyklykly ýylylyk geçiriji çap ediji ýaly öňdebaryjy enjamlary hödürledi.Mundan başga-da, Zawodymyzda ISO9001, SEDEX, DISNEY, WALMART ýaly zawod barlagy geçirildi.

Guruldy
Kwadrat metrler
+
Işgärler
+
Tejribe
+

BiziňkiHaryt

Hil biziň medeniýetimizdir.Esasy bazarymyz Japanaponiýa, Günorta Amerika we Europeanewropa ýurtlary.Şeýle hem, OEM we ODM sargytlaryny goldaýarys.Katalogymyzdan häzirki önümi saýlamak ýa-da anketaňyz üçin in engineeringenerçilik kömegini gözlemek bilen, gözleg talaplaryňyza laýyk gelýän iň gowy hyzmatymyzy üpjün etmek üçin hoşniýetli baryp görmegiňizi we gözlegiňizi gözleýäris.

Önümçilik bazamyz we satuw toparymyz, oýnawaç we senetçilik işleri bilen üpjün edýän dünýäniň iň uly önümçilik bazalarynyň biri bolan Hytaýyň Şantou şäherinde ýerleşýär.Şonuň üçin aýratyn şertlerimiz bar we bazarymyzy açmak aňsat.Esasy strategiýamyz, täzelik we ýokary hilli goldaw bermek bilen önüm gözlemek we ösdürmekdir.

Önümçilik toparymyz 8 ýyldan gowrak wagt bäri plastmassa ýasamak bilen meşgullanýar we önüm dizaýnyny, çyzuwy, prototip ýasamagy, galyndylary gaýtadan işlemegi, önümçiligi, dizaýn bukjasyny we eksporty goldaýarys.

8
3
7
4
138CL (3)

KompaniýaTaryh

2009-njy ýylda döredilen “Europe-Pack Plastik” zawody professional galyndy we plastmassa öndürijisinden ösdi.20 işçiden 150 işçä çenli öndüriji.Zawodymyz 1000 inedördül metrden 5000 inedördül metre çenli.Plastmassa, sowgat we oýunjak dizaýny we sanjym, termoform, üflemek, aýlanmak we aseroza sanjymyny öndüriji we hünärmen.

Kompaniýamyz häzirki wagtda içerki uly kärhanalaryň biridir, önümlerimiz Europeewropada we Amerikanyň Eastakyn Gündogarynda, Aziýada we ş.m. gowy satylýar. Disneý, Nestle we uzak wagtlap köp tanymal marka müşderisi bilen hyzmatdaşlyk edýäris. King Zak we ş.m.

BiziňkiHil standartlary

Taýýar önümler iki hili gözegçilik prosedurasyny ýerine ýetirýärler, her iş prosedurasynda aksesuarlardan ýarym taýýar önümlere çenli önümçilik işgärlerine çenli hil gözegçiligi işgärlerine çenli önümçilik hünärmeni bar, ähli önümçilik prosesi AQL laýyklykda berk ýerine ýetirilýär ülňüleri

Öň barlag

Önümçilik enjamlary önümçilikden öň yzygiderli gözden geçirilýär

Nusgalar

Önümçilige görä nusga alyň

Finishedarym gözleg

Semiarym taýýar önümleri öndürmek prosesinde

Barlag

Iberilmezden ozal hil barlagyny geçiriň

BiziňkiHyzmatdaşlar

1_01

KompaniýaSergi

 • 2012

  2012

 • 2013

  2013

 • 2014

  2014

 • 2015

  2015

 • 2016

  2016

 • 2017

  2017

 • 2019

  2019

 • 2019

  2019

 • 2021

  2021