list_banner1

önümleri

 • Mmokary hilli kiçi ekologiýa taýdan arassa 128mm kofe garyjy çemçe

  Mmokary hilli kiçi ekologiýa taýdan arassa 128mm kofe garyjy çemçe

  Kofe garyjy çemçe, material: PS, önümler: Uzynlygy: 12,8 sm ini: 1,7 sm Agramy: 0,76g, bar bolan önümler üçin açyk, sary, gara üç reňk bar.Aýry-aýry gaplanan we köpçülikleýin gaplaýarys.Şonuň üçin bize haýsy ýoly isleýändigiňizi aýdyp bilersiňiz?aksiýamyz bar, şonuň üçin az mukdarda berip bileris.

 • Çörek doňdurma çemçeleri

  Çörek doňdurma çemçeleri

  Gyzgyn satuw täze bir gezek ulanylýan plastmassa reňkli desert doňdurma çemçeleri Agşamlyk çemçe, doňdurma bir gezek ulanylýan çemçe, ol desert, tort, doňdurma we ekt üçin ulanyp biler

  ululygy: uzynlygy: 10 sm ini: 2.2 sm

  Agramy: 1.4g

  Temperatura: -20 ℃ -80 ℃

 • “Pack Pack” gyzgyn satuw PP bir gezek ulanylýan plastmas doňdurma skuperi

  “Pack Pack” gyzgyn satuw PP bir gezek ulanylýan plastmas doňdurma skuperi

  Mini plastmas doňdurma çemçe, önümleriň ululygy: uzynlygy 140mm, ini 37mmagramyGündelik ýa-da partiýa islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin oňat ölçeg we ýeterlik mukdarda 2.3G.

  Çemçe oturylyşyklarda, gelinlik duşlarynda, doglan gün dabaralarynda, mowzuk oturylyşyklarynda, toýlarda, gutardyş dabaralarynda, çaga duşlarynda we beýleki ssenariýalarda ulanylyp bilner.

 • Europeewropa täze bir gezek ulanylýan PP doňdurma pyçagy

  Europeewropa täze bir gezek ulanylýan PP doňdurma pyçagy

  Hil: “Plasipro” size iň gowy hyzmat we hil bermek üçin önümleriň hersiniň arkasynda dur.

  Möçberi: Çorbanyň hemaýatkäri 100 sany, ähli myhmanlar üçin ep-esli nahar berýär, gutarmak barada az alada etmäge mümkinçilik berýär.

  ULANMAK: Gündelik ulanmak ýa-da oturylyşyklar, doglan günler we banketler we her gün ulanylyş ýaly uly naharly ýygnaklar ýa-da çäreler üçin ajaýyp.

  KÖP ULANMAK: Bir gezek ulanylýan - ýuwulýan - gaýtadan ulanylýar.

 • Plastiki miwe çeňňegi

  Plastiki miwe çeňňegi

  Lomaý ýokary hilli ýürek şekilli bir gezek ulanylýan plastmassa miwesi.Partiýany aňsat arassalamak üçin bir gezek ulanylýar.Gap-gaç ýuwýan maşyn, mikrotolkun we peç howpsuz däl.

  Islendik stol bezegine laýyk gelýän ajaýyp hrustal arassa plastmassa önümleri.

  Toýlar, agşamlyk naharlary, dynç alyş dabaralary, aýratyn dabaralar, naharhana çäreleri we başgalar üçin amatly.

  Resmi nahar ýa-da bufet barda bir ýere jemlemek üçin her ýeri düzüň.

  Plastiki kiçi wilka.

 • 100% kompostable kesiji

  100% kompostable kesiji

  Napkin bilen 100% kompostable PLA plastmassa bir gezek ulanylýan pyçak çeňňek çemçe toplumy, umumy görnüşi üçin täze material PLA bar.

  100% Biodegradable önüm.Olary çemçe, vilka, diňe pyçak ýa-da doly toplum hökmünde aýratyn element satyn alýarsyňyz.

 • Gaty plastmassa önümleri

  Gaty plastmassa önümleri

  Ekologiýa taýdan arassa partiýa plastik pyçak çemçe PS plastmassa bir gezek ulanylýan gaplar lat Tekiz gaplar ent Garaşsyz gaplama, götermek aňsat , sagdyn , gaty plastmassa.Gaýtadan ulanylýan elementi ýa-da bir gezek ulanylýan zady ýasap biler, Özüňiz karar beriň.