list_banner1

önümleri

“Europe-Pack” täze geliş 160ml 5OZ inedördül arassa döwülmeýän plastik käseler

Gysga düşündiriş:

5oz inedördül käse


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Nokat:

160CL

Material:

PS

Elýeterli reňk:

Arassalaň (islendik reňk gowy)

Agramy:

13.8g

Göwrümi:

160ml

Haryt ölçegi:

uzynlygy: 5,8 sm aşaky uzynlygy: 3,8 sm beýikligi: 7,6 sm

Gaplamak:

500 sany / karton (25 sany x 20polibag)

Kartonyň ölçegi:

30.5 x 24.5 x 32.0 sm

Gapakly PS käselerindäki şokolad noýbasynyň peýdalary

Aç-açan käse iýmitiň reňkini daşardan görüp bilýär.Yogogurt we süle uny saklamak üçin ulanylsa, iýmitiň gurluşyny görmek we işdäňi ýokarlandyrmak üçin gatlaklara ýerleşdirilip bilner.

Plastiki käseleriň ýeňil, götermek aňsat we ýakmak aňsat däl artykmaçlyklary bar. Biziň kompaniýamyz önümleriň goralmagyna uly ähmiýet berýär. Plastmassa önümleri aýnadan has az döwülse-de, döwülmek howpy bar.

Her karton üçin, önümiň döwülmezligi üçin kartonyň ýokarsyna we aşagyna köpürjikli ýassyklar goşarys.

Plastiki käseleriň artykmaçlygy, ýeňil we plastmassadan ýasalan käseleri döwmek aňsat däl.

Daş görnüşi: Ajaýyp hilli bir gezek ulanylýan plastmassa gaplar ýalpyldawuk görnüşe, owadan dizaýna we gabyklara eýe däl. Bu önümiň aşagyna ýörite nagyş dizaýny goşduk, aşagyny görüp bilersiňiz, ýagtylyk bar bolsa, ýalpyldawuk täsirini ýitirer.

Önümlerimiziň açyk reňkleri aýna ýaly döwülmän aýna ýaly gowy görünýär.

Müşderileriň dürli zerurlyklaryna görä dürli reňkler ýasap bileris, müşderiler bize diňe reňk kartasynyň belgisini bermeli.

Hyzmat

1. qualityokary hilli kepillik, çalt eltip bermek we ýyly hyzmat.

2. Ekologiýa taýdan arassa material we standart önümçilik, hemmeler üçin howpsuzlyk.

3. FDA, LFGB, BPA bilen plastik käselerimiz Mugt dürli şahadatnamalar.

4.Material: plastmassa, PS.

Ölçegi

desert käsesi (1)
önüm-jikme-jiklikler4
önüm-jikme-jiklikler2
önüm-jikme-jiklikler3
önüm-jikme-jiklikler6
önüm-jikme-jiklikler1

  • Öňki:
  • Indiki: