banner3-3-3
banner2-2
banner1-1
X

Kompaniýa
Profil

Köpräk okaGO

“Shantou Europe-Pack Plastic Co., Ltd.” 2009-njy ýylda döredildi. Zawodda köp ýyllyk önümçilik tejribesi bar, bir gezek ulanylýan saçak önümleriniň plastiki galyplaryny gözlemek, işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýan hünärmen öndürijiler. günortanlyk nahary, mahabat sowgady we oýunjaklar.Ulag amatly amatly Şantou şäherinde ýerleşdik.Gaty hil gözegçiligine we oýlanyşykly müşderi hyzmatyna bagyşlanan tejribeli işgärlerimiz, talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak we müşderiniň doly kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin elmydama elýeterlidir.

domeniňizi gözläň

Tapmak isleýän zadyňyzy giriziň, bu ýerde isleýän zadyňyzy çalt we aňsat tapmaga kömek edip biler.

TäzeÖnümler

 • Biz kim?
 • Biziň kärlerimiz
 • Hil standartlarymyz

Biziň kompaniýamyz, 10 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bolan topar bilen döredildi, olar biodegrirlenip bilinýän plastik desert käseleri, bir gezek ulanylýan plastik gaplar, çagalar ýaly plastmassa galyplaryny gözlemek, işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýan hünärmen öndüriji. nahar önümleri, çagalar üçin plastik nahar gutulary, adaty plastik oýunjaklar, gündelik zerur zatlar we ş.m.

ISO 9001, QS şahadatnamalaryny we Disneý Auditini aldyk we eýýäm NBCU we MAXIM üpjün edijisi bolduk.Önümlerimiz üçin FDA, EU2011, BPA mugt, LFGB, ASTM şahadatnamalary bar ...... Esasy bazarymyz Japanaponiýa, Günorta Amerika we Europeanewropa ýurtlary.Şeýle hem, OEM we ODM sargytlaryny goldaýarys.Bize bir pikir berýärsiňiz, ony önüme öwrüp bileris.

Taýýar önümler iki hili gözegçilik prosedurasyny ýerine ýetirýär,

1 Önümçilik enjamlary önümçilikden öň yzygiderli gözden geçirilýär
2 önümçilige görä nusga al
3 ýarym taýýar önümleri barlamak işinde
4 iberilmezden ozal hil barlagyny geçiriň

Her bir iş prosedurasynda aksesuarlardan ýarym taýýar önümlere çenli önümçilik işgärlerine çenli hil gözegçiligi işgärlerine çenli yzarlap bilýän önümçilik boýunça hünärmen bar, ähli önümçilik prosesi AQL ülňülerine laýyklykda berk ýerine ýetirilýär

f08ab15711

Biziňki
güýç

 • Döredildi
  2009

  Döredildi

  “Shantou Europe-Pack Plastic Co., Ltd.” 2009-njy ýylda döredildi.
 • Kwadrat metrler
  20000+

  Kwadrat metrler

  Zawodymyz 1000 inedördül metrden 20000 inedördül metre çenli.
 • Agzalar
  200+

  Agzalar

  20 işçiden 200 işçä çenli öndüriji.
 • Tejribe
  15+

  Tejribe

  Önümçilik toparymyz 15 ýyldan gowrak wagt bäri plastmassa ýasamak bilen meşgullanýar.

ArzaGörkez

ŞahadatnamaEkran

 • şahadatnama 17
 • şahadatnama14
 • şahadatnama16
 • şahadatnama15
 • şahadatnama11
 • şahadatnama12
 • şahadatnama13
 • şahadatnama9
 • şahadatnama10
 • şahadatnama8
 • şahadatnama6
 • şahadatnama7
 • şahadatnama5
 • şahadatnama4
 • şahadatnama3
 • şahadatnama2
 • şahadatnama1