list_banner1

önümleri

Europeewropa gyzgyn satuw önümleri gül şekilli 90ml bir gezek ulanylýan plastik desert kubogy

Gysga düşündiriş:

Gül şekilli gaty plastmassa material we düşnükli, Reňk we OEM gaplamak kabul ederliklidir, OEM gaplamasynyň birnäçe usuly bardy, sumka, kartoçka we gutujygyň hemmesi ýasap biler, bazaryňyza habar beriň, size laýyk birini görkezip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň beýany

No.ok.

11C

Düşündiriş

Plastiki gül şekilli desert käsesi

Material

PS

Reňk

Arassala

Agram

8.7g

Ses

90ml

Önümiň ululygy

ýokary: 7 sm, aşagy: 4.2 sm, beýikligi: 4,4 sm

Gaplamak

720 sany / karton (24 sany x 30polibag)

Kartonyň ululygy

69.0 x 27.0 x 21.0 sm

Önüm aýratynlyklary

1. Material:PS material

2. Reňk:Arassalamak / Islendik pantonyň reňki gowy

3. Agramy: 8,7 G.

4.Göwrümi: 90ml

5.Gül şekiliniň binýadyny düzüň we hemmesini ot ýaly diwarda aç-açan ediň, ýöne içindäki zatlary görmäge kömek etmek üçin plastmassada, zerur bolsa doly reňk ýa-da ýarym reňk hem edip biler.

6. Ulanylyşy: desert, mous we gatyk, jele, oturylyşyk, toý we beýleki ýerler üçin amatly.

7.Logo kabul ederliklidir, ýöne logotipiň nähili boljakdygyny bize habar bermeli, soň bahasy bilen barlap bilersiňiz, Sertifikasiýa gowy, Fedex, IBCU ect, diňe şahadatnamanyň haýsy görnüşine mätäçdigiňizi bize habar beriň, eger öňem bar bolsa ulanmak üçin iberiň, ýok bolsa, bu siziň üçin kömek eder.

Ölçegi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Enjamyň we galybyň köp görnüşi, eýýäm bir pikire garamazdan / zatlary ýasamak üçin tejribe bilen doly.

Dürli görnüşli gaplama opsiýalary, Dürli görnüşli amal opsiýalary, Dürli gaplama opsiýalary.

Islegleriňizi goýuň, çykýan zat isleýän önümiňizdir.

önüm-jikme-jiklikler4
önüm-jikme-jiklikler2
önüm-jikme-jiklikler3
önüm-jikme-jiklikler6
önüm-jikme-jiklikler1

  • Öňki:
  • Indiki: