list_banner1

Habarlar

 • Mazaly desert käsesini nädip ýasamaly?

  Mazaly desert käsesini nädip ýasamaly?

  OEM Iýmit derejeli kwadrat desert käsesi PET gapagy öndüriji we zawod |“Europe-Pack” (desertcscup.com) Çörek käsesiniň önümçiligi: eksport we wizual goşa lezzet duýgusyny dörediň Çörek kubogy näzik we ýakymly desert, önümçilik prosesi ýönekeý we gyzykly, follo ...
  Koprak oka
 • Şirin käseleriň synagyna nädip garşy durup bilersiňiz?

  Şirin käseleriň synagyna nädip garşy durup bilersiňiz?

  Süýji, kiçi desert käseleri özüne çekiji görnüşi we ýakymly tagamy bilen barha meşhur bolýar.Bu kiçi käseler hem kiçijik, hem näzik bolup, adamlaryň lezzet almak islegini kanagatlandyryp, oturylyşyklar, toýlar, dabaralar we beýleki wakalar üçin özboluşly desert bolýar....
  Koprak oka
 • tagam çüýşesi baýramyna hezil goşmak üçin haýsy desert käsesi?

  tagam çüýşesi baýramyna hezil goşmak üçin haýsy desert käsesi?

  Recentlyakynda, desert söýüjileriň köpüsine özboluşly nahar iýmek tejribesini getirýän ajaýyp täze desert kubogy resmi taýdan işe girizildi.Bu desert kubogy diňe bir owadan görünmän, eýsem durnuklylygy we howpsuzlygy taýdan täze ýer açýar.OEM 2.5OZ plastik käse öndüriji we zawod |Euroewro ...
  Koprak oka
 • Plastiki desert käselerini ulanmagyň peýdalary näme?

  Plastiki desert käselerini ulanmagyň peýdalary näme?

  Çörek kubogy, gapakly plastik kubok, çukur kubogy - Europeewropa-paket (desertertupup.com) Plastiki desert kuboklaryny ulanmagyň köp peýdasy bar, ine, esasylaryndan käbiri.Birinjisi ýeňil we amatly.Şirin käseleriň beýleki materiallary bilen deňeşdirilende, plastik desert käseleri bir görnüşli li ...
  Koprak oka
 • Şirin käseleriň goşundylary näme?

  Şirin käseleriň goşundylary näme?

  Çörek kubogy, gapakly plastik kubok, çukur kubogy - Europeewropa-paket (desertcup.com) Plastiki desert kubogy durmuşymyzda köplenç doňdurma, jele, puding we käbir iýmitleri saklamak üçin ulanylýan saçak gaplarydyr. we ş.m.Aýna we desert käseleriniň beýleki materiallary bilen deňeşdirilende, plastmassa ...
  Koprak oka
 • Galyndylardan sungata nähili?

  Galyndylardan sungata nähili?

  Plastiki hapalanmagyň süýji çözgüdini göreliň ”Plastiki hapalanmalar dünýä derejesinde öndürilýän plastik galyndylaryň mukdary bilen ýylsaýyn köpelýär.Bagtymyza, adamlar çäre görüp başlaýarlar, şol sanda plastik galyndylary owadan bir zada öwüren bir aýal ...
  Koprak oka
 • Indiki oturylyşyk üçin haýsy meşhur desert kubogy?

  Indiki oturylyşyk üçin haýsy meşhur desert kubogy?

  Çörek käseleri oturylyşyklarda ýa-da çärelerde desertlere hyzmat etmegiň meşhur usulydyr.Ajaýyp desert bufeti ýasamak üçin ajaýyp!Çörek käseleri dürli maddalar we tagamlar bilen ýasalyp bilner we olara dürli usullar bilen hyzmat edip bolar.Çörek kubogy, gapakly plastik kubok, P ...
  Koprak oka
 • Çörekleri halaýarsyňyzmy?Çöreklerden lezzet almak üçin amatly we ýakymly usul isleýärsiňizmi?

  Çörekleri halaýarsyňyzmy?Çöreklerden lezzet almak üçin amatly we ýakymly usul isleýärsiňizmi?

  Önüm öndürijiler - Hytaý Önümler Zawody we üpjün edijiler (desertscup.com) Çörekleri halaýarsyňyzmy?Çöreklerden lezzet almak üçin amatly we ýakymly usul isleýärsiňizmi?Jogabyňyz hawa bolsa, onda desert käselerini synap görmeli!Çörek käseleri ýakymly we dürli-dürli bolan kiçijik desertler ...
  Koprak oka
 • Amazon, ebay, Alibaba we ş.m. haýsy desert kuboklaryny ulanyp boljakdygyny bilýärsiňizmi?

  Amazon, ebay, Alibaba we ş.m. haýsy desert kuboklaryny ulanyp boljakdygyny bilýärsiňizmi?

  OEM 2.3oz Plastiki Parfait Appetizer Kuboklaryny öndüriji we zawod |“Europe-Pack” (desertcscup.com) Çörek käseleri dürli onlaýn söwda platformalarynda tapyp boljak amatly we ýakymly nahar.Şirinligiň haýsy tagamyny halaýan bolsaňyzam, halaýanlaryňyzy desert aşhanasynda tapyp bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Indiki waka üçin haýsy lezzetli desert kuboklary?

  Indiki waka üçin haýsy lezzetli desert kuboklary?

  Çörek käseleri indiki çäräňize dürli görnüşleri goşmagyň ajaýyp usulydyr.Toý, oturylyşyk, BBQ, agşamlyk nahary ýa-da başga bir ýygnanyşyk geçirýärsiňizmi, desert käseleri myhmanlaryňyzyň göwnünden turar.Ine, indiki çäräňizde hyzmat edip boljak 10 sany lezzetli desert käsesi: 1. Şokolad Mous ...
  Koprak oka
 • Sietl şäheriniň merkezindäki täze desert dükany täsin desert kuboklaryny hödürleýär

  Sietl şäheriniň merkezindäki täze desert dükany täsin desert kuboklaryny hödürleýär

  Sietl, WA - Sietl şäheriniň merkezinde süýji dişiňizi kanagatlandyrjak ajaýyp desert kuboklaryny hödürleýän täze desert dükany açyldy.Dükana “Süýji tagamlar” diýilýär we aşpez Jon Smitiň eýeçiliginde.Aşpez Smit aşpezlik pudagynda 20 ýyldan gowrak wagt bäri işleýär we käbir o ...
  Koprak oka
 • Söýjek desertiňiz

  Söýjek desertiňiz

  Recentlyaňy-ýakynda iýmit önümleriniň köp ünsüni özüne çekip bolmajak özüne çekijiligi bilen desert kubogynyň täze görnüşi ýüze çykdy.Bu täze desert käsesi baý krem, täze we lezzetli miweleri we çişikli, ýakymly biskwitleri birleşdirip, hakykatdanam çylşyrymly tagam döredýär.Habarlara görä, t ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3