list_banner1

önümleri

 • 15OZ 450ml gapakly plastmassa gönüburçly iýmit gap

  15OZ 450ml gapakly plastmassa gönüburçly iýmit gap

  Bu plastmassa iýmit gap-gaçlary, ähli myhmanlary haýran galdyrýan doly görnüşi we aýdyň görnüşi bilen inedördül dizaýna eýedir. Çörekleriňizi we miweleriňizi görkezmek we adamlaryň iýmek islegini güýçlendirmek üçin bu displeý stendini ulanyň. Içinde görkezilen her bir iýmit adamlary agzyna suwlandyrar.

 • 8.5OZ Gapakly plastik tegelek arassa iýmit gapy

  8.5OZ Gapakly plastik tegelek arassa iýmit gapy

  Ekologiýa taýdan arassa gaýtadan ulanylýan plastik guty, toý, barbekyu, desert dükany, tort dükany, restoran, desert gaplaýyş gutusy, süýji miwe gaplaýyş gutusy, hoz gaplaýyş gutusy, mous gaplamak gutusy, tort gaplamak gutusy, we ş.m.

 • 9.5OZ 285ml iýmit Gapakly ammar konteýnerleri

  9.5OZ 285ml iýmit Gapakly ammar konteýnerleri

  Bu çydamly plastmassa jam, kiçi parfitler, jello oklary, mouslar, ownuk-uşaklar, petit dörtler, garawullar, çukurlar we başgalar ýaly moda we sypaýy sadakalar üçin ajaýyp şert döredýär.Şeýle hem miwe, yz garyndysy, gatyk, granola, hoz, şokolad, süýji ýa-da suwa batyrylan äýnek hökmünde ulanylyp bilner.Aýna meňzeş görnüş, myhmanlaryňyza naharlara we desertlere hyzmat etmegiň gyzykly we häzirki zaman usulydyr.

 • 470ml 16oz plastmassa arassa squre Gapakly soganly gap

  470ml 16oz plastmassa arassa squre Gapakly soganly gap

  Býudjet oturylyşygy, ajaýyp çaý oturylyşygy, bag oturylyşygy, gelin duşy, çaga duşy, doglan gün toýy, býudjet rustiki toýy ýa-da ferma jaýynyň temasy gaty gyzykly oturylyşyk, bu çäräniň arzan görünmelidigini aňlatmaýar.Owadan prezentasiýa täsir edip, pul tygşytlap bilersiňiz.Bu käseler doglan gün dabaralarynda, açyk toýlarda, ammar temasy BBQ-lerde ýa-da islendik oturylyşykda hyzmat etmek üçin ajaýyp.Plastiki gül şekilli hyzmat edilen nusgalar we ownuk bölekler bilen myhmanlary bejeriň, tantalizasiýa ediň we synap görüňgap.

 • 9OZ 270ml plastmassa arassa gönüburçly, gapaklary bolan Snack konteýner

  9OZ 270ml plastmassa arassa gönüburçly, gapaklary bolan Snack konteýner

  Böleklere gözegçilik etmek üçin horlanmak üçin ulanmak üçin ajaýyp, amatly ululyk.Sagdyn iýmitleniş endikleriňizi yzarlamaga kömek etmek üçin nahary taýýarlamagy aňsat we çaltlaşdyryň.

 • 13.5OZ 400ml gapakly plastmassa arassa tegelek iýmit gapy

  13.5OZ 400ml gapakly plastmassa arassa tegelek iýmit gapy

  Gapakly bu arassa plastik gap, aşhanada gündelik ulanmak üçin ajaýyp, ýöne çaga duşlary, täze ýyl baýramçylygy, pensiýa, karnawal, doglan gün, tötänleýin güýmenje, toý dabarasy, açyk meýdanda hyzmat etmek, Ro Christmasdestwo oturylyşyklary, howuz oturylyşygy, naharhana çäreleri we ş.m. ýagdaýlar.

 • Iýmit derejeli gapakly plastik iýmit gapy

  Iýmit derejeli gapakly plastik iýmit gapy

  BPA-dan erkin plastmassadan ýasalan, azyk howpsuzlygy, islendik maksat üçin ajaýyp.Näme isleseňiz, Jello käseleri, soganly käseleri, ownuk ýakymly gaplary ýa-da bölek gaplaryny atdy.Kandidatlar, şokolad, biskwitler, guradylan miweler, tort, puding, Tiramisu we ş.m.

 • Gapakly kiçi multfilm suw kubogy plastik kubok

  Gapakly kiçi multfilm suw kubogy plastik kubok

  kiçi suw käsesi, material PP .Sörite çagalar üçin niýetlenendir, şonuň üçin reňki gaty açyk we göze ýakymly we dizaýny gaty kiçi we ýakymly.