list_banner1

önümleri

“Europe-Pack” zawody lomaý 200ml inedördül desert jele gatyk üçin plastmassa mous käse

Gysga düşündiriş:

200ml inedördüln käse


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Nokat:

200C

Material:

PS

Elýeterli reňk:

Arassalaň (islendik reňk gowy)

Agramy:

16.6g

Göwrümi:

200ml

Haryt ölçegi:

uzynlygy: 7.1 sm aşaky uzynlygy: 4,4 sm beýikligi: 7.1 sm

Gaplamak:

500pc / karton (25pc x 20polybag)

Kartonyň ölçegi:

37,5 x 28.0 x 30,5 sm

Yogogurt nädip ýasamaly?

1. Çörek çelekine arassa süýt guýuň, soňra krem ​​guýuň

2. Deň garylandan soň, gant şekerini guýuň, soňra gatyk starterine guýuň we gowy garmaly

3. Çörek maşynynyň gatyk funksiýasyna başlaň.Diňe gatyk başlaýan bolsa, 8 sagatlap gowy bolar.Täze krem ​​goşsaňyz, ýene 2 sagat, jemi 10 sagat bermeli.

4. 10 sagatdan soň taýýar gatyky birnäçe aç-açan gapda goýuň we sowadyjyda saklaň. (Surata serediň) Nahar iýmezden ozal halaýan miwäňizi goşup bilersiňiz.Ogogurt bir hepdäniň içinde iýilmeli.

Theeri gelende aýtsak, 200ml kuwwaty gaty uludyr öýdýän bolsaňyz, 160ml, 58ml we beýleki saýlama önümlerimiz bar.

Gapak gerek bolsa, gapagy bolan önümi maslahat bermek üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bu önüm üçin gapaklaryň iki görnüşi bar, biri PS gapagy, beýlekisi PET gapagy.PS gapagyny maslahat bermelidiris, sebäbi bu gapagyň aýratyn dizaýny bar, käsäniň gapagy käse aýagy hökmünde ulanylyp bilner we gapagy bolan iki önüm olaryň arasynda ýerleşdirilip bilner.

Hyzmat

1. qualityokary hilli kepillik, çalt eltip bermek we ýyly hyzmat.

2. Ekologiýa taýdan arassa material we standart önümçilik, hemmeler üçin howpsuzlyk.

3. FDA, LFGB, BPA bilen plastik käselerimiz Mugt dürli şahadatnamalar.

4.Material: plastmassa, PS.

Ölçegi

desert käsesi (1)

  • Öňki:
  • Indiki: