list_banner1

önümleri

850ml tebigat bir gezek ulanylýan şekerli bagasse gap-gaçly gap-gaç nahary

Gysga düşündiriş:

Kagyz materialy, Mikrotolkun ýylylygy kabul edýän iýmit gutusyny tassyklaýar, her dürli iýmitde iýmitlenmäge laýyk, gapak temperaturanyň ýyly bolmagyna kömek edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň beýany

No.ok.

EPK-H010

Düşündiriş

850ml ýekeje kompart nahar gutusy

Material

kagyz pulpa

Elýeterli reňk

tebigat

Agram

20g + 13g

Ses

850ml

Önümiň ululygy

(gap): 230.5 x 132.5 x 40mm
(gapak): 233 x 135 x 11mm

Gaplamak

50pc / sumka 500pcs / karton

Kartonyň ululygy

(gap): 67.0 x 31.0 x 25,5 sm
(gapak): 67.0 x 36.0 x 26.0 sm

Önüm aýratynlyklary

1. Material: kagyz materiallaryndan ýasamak

2. Reňk: Tebigy reňk

3. Agramy: 20G + 13G

4.Jölümi: 850ml

5. Konteýneriň gapagy bilen üýtgeşik görnüşi, nahary temperatura bilen saklap we iýmitiň içini ýyly saklap bilýär, Mikrotolkun iýmeli bolanda iýmitiň gyzdyrylmagyny aňsatlaşdyrýar, Içinde ýag örtügi bardy çorbany tassyklaýar, gapaklarda 2 sany saýlama bolup biler, möhürlenmegine kömek etmek üçin plastmassa gapak gerek, toplum ýaly görünmek üçin gapagy ýapmaly we hemmesini gaty gowy birikdirmeli.

6. Ulanyş: 850ML göwrümi ulularyň iýmegi üçin iýmit saklamak ýa-da birnäçe çaga bilen paýlaşmak üçin ýeterlik derejede uludyr, güýçli hil harytlary içerde howpsuz edýär we alyp gitmek wagtynda aladalanmaň, adaty gaplamak gowy bolsa, köp mukdarda zerurlyk ýok seniň üçin

7. Has köp iýmit saklamaga kömek edýän uzyn we çuň gap, aňsat iýmit kotenine laýyk, soňra ony mikrotolkun maşynyna salyň we ýyly bolansoň. Hemmeler üçin amatly iýmit, howpsuz, aňsat we daşky gurşawy iýiň.

Ölçegi

biodegrirlenip bilinýän gap-gaçlar 拷贝

Näme üçin bizi saýlamaly?

Güýçli toparlar 12 ýyldan gowrak wagt bäri bilelikde işleýärler, diňe bir eýýäm önüm satmak bilen çäklenmän, öz dizaýnyňyzyň hakyky önümlere öwrülmegine hem kömek edip bilerler, ähli satuw wagtynda howpsuz, ajaýyp hyzmat we tejribe işiňizi has gowulaşdyrýar.

önüm-jikme-jiklikler4
önüm-jikme-jiklikler2
önüm-jikme-jiklikler3
önüm-jikme-jiklikler6
önüm-jikme-jiklikler1

  • Öňki:
  • Indiki: