list_banner1

önümleri

Gyzgyn satuw 100% iýmit derejesi 160ml inedördül şekilli açyk plastik gatyk käsesi

Gysga düşündiriş:

Gapakly 5oz desert käsesi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Nokat:

160CL

Material:

PS

Elýeterli reňk:

Arassalaň (islendik reňk gowy)

Agramy:

13,8g + 4,8g

Göwrümi:

5OZ

Haryt ölçegi:

(käse) uzynlygy 5,8 sm; aşaky uzynlygy 3,8 sm; beýikligi 7,6 sm (gapak) uzynlygy 5,8 sm; beýikligi 1,8 sm;

(käse + gapak) beýikligi 9 sm

Gaplamak:

300pcs / karton (10pc x 30polybag)

Kartonyň ölçegi:

36,5 x 31.0 x 22,5 sm

Gapakly PS käselerindäki şokolad noýbasynyň peýdalary

1.Bu önümiň içindäki iýmitiň gaçmazlygy üçin berk gapak bar

2. Owadan,we daşyndan reňkli şokolad noýbasyny görüp bilýärkäse.

3. Uly çüýşe şokolad noýbasyny aýryp, çagalaryň aşa köp iýmeginiň öňüni almak üçin bir käse goýup bilersiňiz

4. Bu käsäni birnäçe gezek ulanyp bolýar

5. Önümiň beýikligini ýokarlandyrmak üçin gapagy käse aýagy hökmünde ulanyp bolýar.Eger açylmasa, gözelligi artdyrmak üçin bir ýere jemlenip bilner.Her käsäniň aşagy we gapagynyň ýokarsy ýerleşdirilip bilner, bezeg hökmünde ulanyp bilersiňizn.

Şeýle-de bolsa, bu önümden başga-da, birmeňzeş şekilli we dürli kuwwatly 58ml 200ml önümimiz bar, olaryň gapaklary hem bar.

Başga kuwwatly önümler gerek bolsa, beýleki önümleriň jikme-jiklikleri üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Önümleriň gaplanylyşy barada aýdanymyzda, gaplamagyň dürli usullary hem bar.Toplum hökmünde çemçe bilen bir käse gerek bolsa, müşderiniň dizaýnynda size kömek edip bileris we size dürli kombinasiýalary maslahat berip bileris.

Hyzmat

1. qualityokary hilli kepillik, çalt eltip bermek we ýyly hyzmat.

2. Ekologiýa taýdan arassa material we standart önümçilik, hemmeler üçin howpsuzlyk.

3. FDA, LFGB, BPA bilen plastik käselerimiz Mugt dürli şahadatnamalar.

4. Material: plastmassa, PS.

Ölçegi

desert käsesi (1)
önüm-jikme-jiklikler4
önüm-jikme-jiklikler2
önüm-jikme-jiklikler3
önüm-jikme-jiklikler6
önüm-jikme-jiklikler1

  • Öňki:
  • Indiki: